دردسر کارآگاه بازی دختر جوان در تلگرام

دختر جوان نمی دانست که کارآگاه بازی اش در تلگرام برای اطمینان از رفتارهای خواستگار جوان، ا و را به دردسر انداخته و روانه پلیس فتا می کند.

خرم خبر