دردسر دوستی زن جوان با مهندس قلابی در تلگرام

دردسر دوستی زن جوان با مهندس قلابی در تلگرام
پایگاه خبری-تحلیلی زریان؛ زن جوان باورش نمی شد مردی که در تلگرام خودش را مهندس معرفی کرده و قول مهاجرت به اروپا را داده بود، کارگری ساده بود که نقشه کلاهبرداری از او را طراحی کرده بود.

دردسر دوستی زن جوان با مهندس قلابی در تلگرام

پایگاه خبری-تحلیلی زریان؛ زن جوان باورش نمی شد مردی که در تلگرام خودش را مهندس معرفی کرده و قول مهاجرت به اروپا را داده بود، کارگری ساده بود که نقشه کلاهبرداری از او را طراحی کرده بود.
دردسر دوستی زن جوان با مهندس قلابی در تلگرام

موزیک سرا