درخواست طلاق به خاطر عضویت در «تلگرام»

درخواست طلاق به خاطر عضویت در «تلگرام»
قم فردا: عضویت در کانال های اینترنتی و قرار دادن عکس در پروفایل شبکه های مجازی، زن و مردی را برای جدایی راهی دادگاه خانواده کرد.

درخواست طلاق به خاطر عضویت در «تلگرام»

قم فردا: عضویت در کانال های اینترنتی و قرار دادن عکس در پروفایل شبکه های مجازی، زن و مردی را برای جدایی راهی دادگاه خانواده کرد.
درخواست طلاق به خاطر عضویت در «تلگرام»

استخدام