درخواست داعش از اعضای خود برای انجام حملات تروریستی در روسیه

درخواست داعش از اعضای خود برای انجام حملات تروریستی در روسیه
به گزارش شبستر خبر، تسنیم به نقل از رویترز، یک مرد که چهره خود را پوشانده در فیلم ویدئویی ۹ دقیقه ای که در یوتیوب منتشر شده از اعضای گروه تروریستی داعش خواسته است تا حملات را در روسیه انجام دهند. این مرد در بخشی از این فیلم می گوید: پوتین گوش کن، ما به روسیه خواهیم آمد و تو را در خانه ات خواهیم کشت. برادران، جهاد را آغاز کنید و آنها را بکشید. هنوز نمی توان به طور مستقل درستی و صحت این فیلم ویدئویی را تایید کرد ولی تصاویر و فیلمی که در یک حساب کاربری تلگرام نیز منتشر شده نشان می دهد که این حساب کاربر …

درخواست داعش از اعضای خود برای انجام حملات تروریستی در روسیه

به گزارش شبستر خبر، تسنیم به نقل از رویترز، یک مرد که چهره خود را پوشانده در فیلم ویدئویی ۹ دقیقه ای که در یوتیوب منتشر شده از اعضای گروه تروریستی داعش خواسته است تا حملات را در روسیه انجام دهند. این مرد در بخشی از این فیلم می گوید: پوتین گوش کن، ما به روسیه خواهیم آمد و تو را در خانه ات خواهیم کشت. برادران، جهاد را آغاز کنید و آنها را بکشید. هنوز نمی توان به طور مستقل درستی و صحت این فیلم ویدئویی را تایید کرد ولی تصاویر و فیلمی که در یک حساب کاربری تلگرام نیز منتشر شده نشان می دهد که این حساب کاربر …
درخواست داعش از اعضای خود برای انجام حملات تروریستی در روسیه

تکنولوژی جدید