درآمد ۱۳ میلیارد دلاری آمریکا از فروش فیلمهای «پورنوگرافی» در سال/ مسئولیت همزمان مدیرعامل «تلگرام» در کنگره صهیونیستها

درآمد ۱۳ میلیارد دلاری آمریکا از فروش فیلمهای «پورنوگرافی» در سال/ مسئولیت همزمان مدیرعامل «تلگرام» در کنگره صهیونیستها
یک کارشناس فضای مجازی گفت: سالانه ۴۲۰ میلیون صفحه پورنوگرافی به صفحات اینترنت اضافه می شوند، ۸۹ درصد از محتوای چتها و محتوای شبکه های اجتماعی غیر اخلاقی است، بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون بار مطالب پورنوگرافی در اینترنت جستجو شده است.

درآمد ۱۳ میلیارد دلاری آمریکا از فروش فیلمهای «پورنوگرافی» در سال/ مسئولیت همزمان مدیرعامل «تلگرام» در کنگره صهیونیستها

یک کارشناس فضای مجازی گفت: سالانه ۴۲۰ میلیون صفحه پورنوگرافی به صفحات اینترنت اضافه می شوند، ۸۹ درصد از محتوای چتها و محتوای شبکه های اجتماعی غیر اخلاقی است، بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون بار مطالب پورنوگرافی در اینترنت جستجو شده است.
درآمد ۱۳ میلیارد دلاری آمریکا از فروش فیلمهای «پورنوگرافی» در سال/ مسئولیت همزمان مدیرعامل «تلگرام» در کنگره صهیونیستها

خبر جدید