داعش برای ارتباط امن به جای تلگرام، اپیکیشن اندرویدی ویژه خودش را ساخته

یکی از اعضای گروه نوپای GhostSec (زیرمجموعه انانیموس) ادعا می کند گروه دولت اسلامی (داعش) دیگر از تلگرام استفاده نمیکند و به منظورارتقای امنیت ارتباط اعضای گروه، اپلیکیشن پیام رسان اندویدی جدیدی ساخته است.

فیلم سریال آهنگ