خداحافظی تلگرام از ایران +عکس

خداحافظی تلگرام از ایران +عکس
به گزارش پارس نیوز ،
 صفحه رسمی تلگرام نوشت: «نمی توانیم با تصمیم ایرانی ها(انتقال سرور به داخل ایران) همکاری کنیم و احتمالا فقط تا ۱۲ماه دیگر بین ایرانیان خواهیم بود.»

برای دریافت آخرین اخبار در کانال پارس نیوز عضو شوید

خداحافظی تلگرام از ایران +عکس

به گزارش پارس نیوز ،
 صفحه رسمی تلگرام نوشت: «نمی توانیم با تصمیم ایرانی ها(انتقال سرور به داخل ایران) همکاری کنیم و احتمالا فقط تا ۱۲ماه دیگر بین ایرانیان خواهیم بود.»

برای دریافت آخرین اخبار در کانال پارس نیوز عضو شوید
خداحافظی تلگرام از ایران +عکس

مرکز فیلم