خالق تلگرام، پیام رسان محبوب ایرانی ها چه کسی است؟

خالق تلگرام، پیام رسان محبوب ایرانی ها چه کسی است؟
«پاوِل دورُف» (Pavel Durov) وقتی به همراه برادرش نیکلای در سال ۲۰۰۶ شبکه ی اجتماعی VK را راه انداخت فکرش را هم نمی کرد روزی بزرگ ترین شبکه اجتماعی اروپایی شود.

خالق تلگرام، پیام رسان محبوب ایرانی ها چه کسی است؟

«پاوِل دورُف» (Pavel Durov) وقتی به همراه برادرش نیکلای در سال ۲۰۰۶ شبکه ی اجتماعی VK را راه انداخت فکرش را هم نمی کرد روزی بزرگ ترین شبکه اجتماعی اروپایی شود.
خالق تلگرام، پیام رسان محبوب ایرانی ها چه کسی است؟

تلگرام