خارج از گود

خارج از گود
شایعه دوپینگی بودن سردار آزمون| پس از هت تریک سردار آزمون مقابل تیم ملی مقدونیه، شایعه ای ساخته شد با این مضمون که آزمون از مواد نیروزا استفاده کرده است! شایعه ای که در تلگرام منتشر شد و منبع خاصی هم نداشت. مهاجم تیم ملی عصبانی از این موضوع می گوید: «عده ای دوست ندارند موفق باشم و برای فوتبال ایران یک نماینده سربلند. یک روز می نویسند سردار بی اجازه اردوی تیم ملی را ترک کرده و حالا هم می گویند از مواد نیروزا استفاده کرده ام. من حتی وقتی سرما می خورم، قرص نمی خورم، چه برسد به دوپینگ. واقعا از انتشار ای …

خارج از گود

شایعه دوپینگی بودن سردار آزمون| پس از هت تریک سردار آزمون مقابل تیم ملی مقدونیه، شایعه ای ساخته شد با این مضمون که آزمون از مواد نیروزا استفاده کرده است! شایعه ای که در تلگرام منتشر شد و منبع خاصی هم نداشت. مهاجم تیم ملی عصبانی از این موضوع می گوید: «عده ای دوست ندارند موفق باشم و برای فوتبال ایران یک نماینده سربلند. یک روز می نویسند سردار بی اجازه اردوی تیم ملی را ترک کرده و حالا هم می گویند از مواد نیروزا استفاده کرده ام. من حتی وقتی سرما می خورم، قرص نمی خورم، چه برسد به دوپینگ. واقعا از انتشار ای …
خارج از گود

bluray movie download