حملات هکرها ربطی به داعش ندارد

حملات هکرها ربطی به داعش ندارد
رئیس پلیس فتا گفت: 35 درصد از جرائمی که در فضای مجازی اتفاق می افتد از طریق تلگرام رخ می دهد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سردار هادیان فر رئیس پلیس فتا اظهار داشت: در تاریخ 4/3 حمله سایبری به برخی از سایت های کشور رصد شد که تمرکز آی پی های متخلف کشور عربستان بود. وی افزود: هدف هکرها سایت مرکز آمار ایران بود که هکر با نام دائف معرفی شد، اما در رسانه ها از آن با نام داعش نام برده اند که باید تاکید کرد این هکرها هیچ ارتباطی با گروه داعش ندارند. رئیس پلیس فتا بیان داشت: هک از نوع متوسط بود و با پیگیری …

حملات هکرها ربطی به داعش ندارد

رئیس پلیس فتا گفت: 35 درصد از جرائمی که در فضای مجازی اتفاق می افتد از طریق تلگرام رخ می دهد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سردار هادیان فر رئیس پلیس فتا اظهار داشت: در تاریخ 4/3 حمله سایبری به برخی از سایت های کشور رصد شد که تمرکز آی پی های متخلف کشور عربستان بود. وی افزود: هدف هکرها سایت مرکز آمار ایران بود که هکر با نام دائف معرفی شد، اما در رسانه ها از آن با نام داعش نام برده اند که باید تاکید کرد این هکرها هیچ ارتباطی با گروه داعش ندارند. رئیس پلیس فتا بیان داشت: هک از نوع متوسط بود و با پیگیری …
حملات هکرها ربطی به داعش ندارد

خرم خبر