حامد بهداد تکذیب کرد

حامد بهداد تکذیب کرد
درباره بیماری خانم منیژه حکمت صحبتی نکرده ام.
فرآوری: منیژه خسروی – بخش سینما و تلویزیون تبیان

در میانه دعوای داغ سینماگران و پزشکان یک بار دیگر نام حامد بهداد مطرح شد. این بازیگر که از حامیان موضع اعتراضی داریوش مهرجویی علیه پزشکان است ، این بار می گوید درباره بیماری منیژه حکمت حرفی نزده:« در توییتر اکانت ندارم و درباره بیماری خانم منیژه حکمت صحبتی نکرده ام.»
دو روز پیش متنی به نقل از توییتر حامد بهداد در کانال های تلگرام به این شرح منتشر شده است:« منیژه حکمت سالها از عارضه قلبی رنج می برده و …

حامد بهداد تکذیب کرد

درباره بیماری خانم منیژه حکمت صحبتی نکرده ام.
فرآوری: منیژه خسروی – بخش سینما و تلویزیون تبیان

در میانه دعوای داغ سینماگران و پزشکان یک بار دیگر نام حامد بهداد مطرح شد. این بازیگر که از حامیان موضع اعتراضی داریوش مهرجویی علیه پزشکان است ، این بار می گوید درباره بیماری منیژه حکمت حرفی نزده:« در توییتر اکانت ندارم و درباره بیماری خانم منیژه حکمت صحبتی نکرده ام.»
دو روز پیش متنی به نقل از توییتر حامد بهداد در کانال های تلگرام به این شرح منتشر شده است:« منیژه حکمت سالها از عارضه قلبی رنج می برده و …
حامد بهداد تکذیب کرد

خرید بک لینک رنک 3

اندروید