جیبوتی، کومور و عبدالله بن زاید! / حرف های وزیر نوکیسه امارات را منتشر نکنید!

نباید رسانه ها و مردم عزیز ایران از سر احساسات، در برابر این دام کوتوله ی اماراتی بیافتند و مکرر، به تیتر کردن و جدی گرفتن این فرد علاقمند به سیاست خارجی ، دامن بزنند! تیتر کردن حرف های این دیوانه ی نوکیسه در رسانه ها و بالاخص در تلگرام و شبکه های اجتماعی، جز آنکه به تحریک احساسات ملت دامن بزند و باعث افتادن در دام کوتوله ی اماراتی شود، نتیجه دیگری ندارد.

cars

بك لينك