جلوگیری از دریافت تبلیغات در تلگرام

جلوگیری از دریافت تبلیغات در تلگرام
باشگاه خبرنگاران جوان: با افزایش تعداد کاربران تلگرام، تعداد پیام های تبلیغاتی ارسال شده از این طریق افزایش یافته است. به طوری که در حال حاضر روزانه هر کاربر ممکن است بیش از 10 پیام تبلیغاتی در تلگرام خود دریافت کند و این موضوع بسیار آزار دهنده است.
در ابتدا پیام های تبلیغاتی از طریق شماره های تبلیغاتی و همانند SMSهای تبلیغاتی ارسال می شد که توسط سازندگان تلگرام از ارسال پیام های انبوه از این طریق جلوگیری شد. اما پس از آن، شرکت های تبلیغاتی از قابلیت کانال های تلگرام برای تبلیغات استفاده نمودند و …

جلوگیری از دریافت تبلیغات در تلگرام

باشگاه خبرنگاران جوان: با افزایش تعداد کاربران تلگرام، تعداد پیام های تبلیغاتی ارسال شده از این طریق افزایش یافته است. به طوری که در حال حاضر روزانه هر کاربر ممکن است بیش از 10 پیام تبلیغاتی در تلگرام خود دریافت کند و این موضوع بسیار آزار دهنده است.
در ابتدا پیام های تبلیغاتی از طریق شماره های تبلیغاتی و همانند SMSهای تبلیغاتی ارسال می شد که توسط سازندگان تلگرام از ارسال پیام های انبوه از این طریق جلوگیری شد. اما پس از آن، شرکت های تبلیغاتی از قابلیت کانال های تلگرام برای تبلیغات استفاده نمودند و …
جلوگیری از دریافت تبلیغات در تلگرام

خرید بک لینک رنک 6

مهارت برتر