توصیه پلیس فتا به هموطنان:ازتلگرام استفاده نکنید

توصیه پلیس فتا به هموطنان:ازتلگرام استفاده نکنید
رئیس پلیس فتا گفت: به هموطنان توصیه می کنیم از تلگرام استفاده نکنند چرا که اطلاعات بارگذاری شده در این سرور توسط بیگانگان مورد سوء استفاده قرار می گیرد.

توصیه پلیس فتا به هموطنان:ازتلگرام استفاده نکنید

رئیس پلیس فتا گفت: به هموطنان توصیه می کنیم از تلگرام استفاده نکنند چرا که اطلاعات بارگذاری شده در این سرور توسط بیگانگان مورد سوء استفاده قرار می گیرد.
توصیه پلیس فتا به هموطنان:ازتلگرام استفاده نکنید

خرید بک لینک رنک 3

مهارت برتر