تهدید داعش در برزیل در آستانه المپیک ریو 2016

تهدید داعش در برزیل در آستانه المپیک ریو 2016
گروه جهان
آژانس اطلاعاتی برزیل اعلام کرد، مشغول انجام تحقیقاتی درباره همه تهدیدها علیه بازی های المپیک ریو 2016 بعد از بیعت یک گروه افراط گرای برزیلی با داعش است. به گزارش رویترز، این در حالی است که کمتر از سه هفته دیگر تا آغاز بازی های المپیک در شهر ریو دوژانیرو برزیل باقی مانده است. گروه اطلاعاتی SITE در امریکا که به رصد فعالیت های افراط گران در اینترنت می پردازد گزارش داد که گروه افراط گر برزیلی به نام «انصار الخلیفه» اخیرا در نرم افزار پیام رسان اینترنتی تلگرام اعلام کرده که پیرو ابوبکر البغدادی …

تهدید داعش در برزیل در آستانه المپیک ریو 2016

گروه جهان
آژانس اطلاعاتی برزیل اعلام کرد، مشغول انجام تحقیقاتی درباره همه تهدیدها علیه بازی های المپیک ریو 2016 بعد از بیعت یک گروه افراط گرای برزیلی با داعش است. به گزارش رویترز، این در حالی است که کمتر از سه هفته دیگر تا آغاز بازی های المپیک در شهر ریو دوژانیرو برزیل باقی مانده است. گروه اطلاعاتی SITE در امریکا که به رصد فعالیت های افراط گران در اینترنت می پردازد گزارش داد که گروه افراط گر برزیلی به نام «انصار الخلیفه» اخیرا در نرم افزار پیام رسان اینترنتی تلگرام اعلام کرده که پیرو ابوبکر البغدادی …
تهدید داعش در برزیل در آستانه المپیک ریو 2016

کتابخانه فرهنگ