تهدیدات تلگرام

تهدیدات تلگرام
ایستانیوز:اگر به دنبال یک پیام رسان موبایلی که با استقبال مردم جهان مواجه شده هستید بی شک آن واتس آپ است که اکنون کاربرانش در جهان یک میلیارد نفر شده اند. اما موضوع جالب اینجاست که این برنامه در ایران با استقبال کمتری مواجه شده و ایرانی ها از برنامه تلگرام بیشتر استفاده می کنند.

تهدیدات تلگرام

ایستانیوز:اگر به دنبال یک پیام رسان موبایلی که با استقبال مردم جهان مواجه شده هستید بی شک آن واتس آپ است که اکنون کاربرانش در جهان یک میلیارد نفر شده اند. اما موضوع جالب اینجاست که این برنامه در ایران با استقبال کمتری مواجه شده و ایرانی ها از برنامه تلگرام بیشتر استفاده می کنند.
تهدیدات تلگرام

خبر جدید