تماشای فیلم های پورن سلامتی افراد را به خطر می اندازد

تماشای فیلم های پورن سلامتی افراد را به خطر می اندازد
سلامت نیوز :تماشای فیلم های پورن را مانند فیلم های ژانر وحشت، بیمارگونه می دانیم و به همه توصیه می کنیم سراغ آن ها نروند. به خصوص کلیپ های پورنو که در حال حاضر در تلگرام رد و بدل می شود یا کانال هایی که اطلاعات جنسی بیش از اندازه صریح و آشکار را بیان می کنند. این موارد باعث زیادشدن تحریکات شده است.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از مهرخانه عمل خودارضایی بیشتر در افراد مجرد انجام می شود، اما متأسفانه در حال حاضر بیماری اعتیاد به خودارضایی با فیلم های پورنو، به عنوان انحراف جنسی در مردان متأهل مطرح است که …

تماشای فیلم های پورن سلامتی افراد را به خطر می اندازد

سلامت نیوز :تماشای فیلم های پورن را مانند فیلم های ژانر وحشت، بیمارگونه می دانیم و به همه توصیه می کنیم سراغ آن ها نروند. به خصوص کلیپ های پورنو که در حال حاضر در تلگرام رد و بدل می شود یا کانال هایی که اطلاعات جنسی بیش از اندازه صریح و آشکار را بیان می کنند. این موارد باعث زیادشدن تحریکات شده است.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از مهرخانه عمل خودارضایی بیشتر در افراد مجرد انجام می شود، اما متأسفانه در حال حاضر بیماری اعتیاد به خودارضایی با فیلم های پورنو، به عنوان انحراف جنسی در مردان متأهل مطرح است که …
تماشای فیلم های پورن سلامتی افراد را به خطر می اندازد

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی