تلگرام ۲۵ هزار دختر و زن در ۷ استان هک شد

تلگرام ۲۵ هزار دختر و زن در ۷ استان هک شد
بیشتر قربانیان زن این پرونده از استان های فارس، خوزستان، بوشهر، هرمزگان، تهران، کهگیلویه و ویراحمد و اصفهان بوده اند.
 به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف ، با توجه به اینکه فردی ناشناس به اطلاعات فردی این شخص دسترسی پیدا کرده بود و می توانست تمام اطلاعات موجود در اکانتش را شامل کانتکت ها، تصاویر و پیام ها را ببیند اقدام به اخاذی از او کرد. پلیس فتای شیراز در مدت ۴۸ ساعت ۱۶ فقره پرونده دیگر با موضوع مشابه دریافت کرد. با توجه به اهمیت موضوع، پرونده به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان قرار گرفت. سرهنگ …

تلگرام ۲۵ هزار دختر و زن در ۷ استان هک شد

بیشتر قربانیان زن این پرونده از استان های فارس، خوزستان، بوشهر، هرمزگان، تهران، کهگیلویه و ویراحمد و اصفهان بوده اند.
 به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف ، با توجه به اینکه فردی ناشناس به اطلاعات فردی این شخص دسترسی پیدا کرده بود و می توانست تمام اطلاعات موجود در اکانتش را شامل کانتکت ها، تصاویر و پیام ها را ببیند اقدام به اخاذی از او کرد. پلیس فتای شیراز در مدت ۴۸ ساعت ۱۶ فقره پرونده دیگر با موضوع مشابه دریافت کرد. با توجه به اهمیت موضوع، پرونده به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان قرار گرفت. سرهنگ …
تلگرام ۲۵ هزار دختر و زن در ۷ استان هک شد

فستیوال فیلم