تلگرام و وایبر برای مقامات روسیه ممنوع شد

تلگرام و وایبر برای مقامات روسیه ممنوع شد
ساعت24-هر گونه استفاده از نرم افزارهای پیام رسان اینترنتی که از خارج روسیه کنترل می شود از جمله تلگرام، جی میل، واتس آپ، وایبر و اسکایپ برای مقام های روسیه ممنوع شد.

تلگرام و وایبر برای مقامات روسیه ممنوع شد

ساعت24-هر گونه استفاده از نرم افزارهای پیام رسان اینترنتی که از خارج روسیه کنترل می شود از جمله تلگرام، جی میل، واتس آپ، وایبر و اسکایپ برای مقام های روسیه ممنوع شد.
تلگرام و وایبر برای مقامات روسیه ممنوع شد

گوشی موبایل