تلگرام تکاور اینترنتی ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی

تلگرام تکاور اینترنتی ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی
مایکل میری لاشویلی مدیر شرکت قلعه دیجیتال(Digital Fortress) که مدیر و سرمایه گذار نرم افزار تلگرام می باشد یک مهره امنیتی ساده محسوب نمی شود بلکه بجز مسئولیت های رسمی وی، او را می توان یک مدیر اطلاعاتی دانست.

تلگرام تکاور اینترنتی ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی

مایکل میری لاشویلی مدیر شرکت قلعه دیجیتال(Digital Fortress) که مدیر و سرمایه گذار نرم افزار تلگرام می باشد یک مهره امنیتی ساده محسوب نمی شود بلکه بجز مسئولیت های رسمی وی، او را می توان یک مدیر اطلاعاتی دانست.
تلگرام تکاور اینترنتی ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی

بک لینک قوی

باشگاه خبری ورزشی