تلگرام تعدای از کانال ها با محتویات غیراخلاقی را مسدود کرد

تلگرام تعدای از کانال ها با محتویات غیراخلاقی را مسدود کرد
شبکه اجتماعی تلگرام تعدادی از کانال ها با محتوبات محتویات غیر اخلاقی این شبکه را فیلتر کرد.
به گزارش ریسک نیوز،مسوولان تلگرام در راستای سالم سازی این شبکه اجتماعی فعالیت کانال هایی با محتوای غیر اخلاقی را متوقف کرد که تعدادی از این کانال ها هم ایرانی بودند.
تلگرام طی دیروز و امروز بیش از 50 کانال ایرانی که تبلیغات غیراخلاقی داشتند را مسدود کرده و به آنها فرصت پالایش داده است. این کانالها که فعالیتشان اکثرا اجتماعی یا سرگرمی است درصورتی که پالایش کنند اجازه فعالیت مجدد می یابند.
کارت زرد تلگرام فقط …

تلگرام تعدای از کانال ها با محتویات غیراخلاقی را مسدود کرد

شبکه اجتماعی تلگرام تعدادی از کانال ها با محتوبات محتویات غیر اخلاقی این شبکه را فیلتر کرد.
به گزارش ریسک نیوز،مسوولان تلگرام در راستای سالم سازی این شبکه اجتماعی فعالیت کانال هایی با محتوای غیر اخلاقی را متوقف کرد که تعدادی از این کانال ها هم ایرانی بودند.
تلگرام طی دیروز و امروز بیش از 50 کانال ایرانی که تبلیغات غیراخلاقی داشتند را مسدود کرده و به آنها فرصت پالایش داده است. این کانالها که فعالیتشان اکثرا اجتماعی یا سرگرمی است درصورتی که پالایش کنند اجازه فعالیت مجدد می یابند.
کارت زرد تلگرام فقط …
تلگرام تعدای از کانال ها با محتویات غیراخلاقی را مسدود کرد

بک لینک