تلگرام برای جلب رضایت مسئولان ایرانی چه کانال هایی را حذف کرد؟

تلگرام برای جلب رضایت مسئولان ایرانی چه کانال هایی را حذف کرد؟
تلگرام اخیرا با حذف 50 کانال ایرانی که به ادعای خود فعالیت غیراخلاقی داشتند، بار دیگر برای جلب رضایت مسئولان ارتباطات ایران تلاش کرد.

تلگرام برای جلب رضایت مسئولان ایرانی چه کانال هایی را حذف کرد؟

تلگرام اخیرا با حذف 50 کانال ایرانی که به ادعای خود فعالیت غیراخلاقی داشتند، بار دیگر برای جلب رضایت مسئولان ارتباطات ایران تلاش کرد.
تلگرام برای جلب رضایت مسئولان ایرانی چه کانال هایی را حذف کرد؟

خرید بک لینک