تلگرام انصار الله را تحریم کرد

تلگرام انصار الله را تحریم کرد
سیستم پیام رسانی تلگرام کانال شبکه خبری المسیره که اخبار و گزارش های همسو با انصار الله و مخالف عربستان را پوشش می داد، مسدود کرد.

تلگرام انصار الله را تحریم کرد

سیستم پیام رسانی تلگرام کانال شبکه خبری المسیره که اخبار و گزارش های همسو با انصار الله و مخالف عربستان را پوشش می داد، مسدود کرد.
تلگرام انصار الله را تحریم کرد

فروش بک لینک

خبرگزاری اصفحان