تلگرامی شدن زندگی ایرانی

تلگرامی شدن زندگی ایرانی
سیدسعید صادقی  *
امروزه فضای مجازی به عرصه مهم در زندگی بشری تبدیل شده و به مقتضای عصر ، یعنی عصر اطلاعات و ارتباطات ، جایگاه برجسته ای در جوامع بشری پیدا کرده است. در سال های اخیر ، نمود بارز فضای مجازی در ایران ، تلگرام بوده و بر اساس آمارهای مختلف ، تعداد کابران تلگرام در کشور ما بسیار گسترده است و به یک اجتماع مجازی کاملاً عمومی تبدیل شده است. آخرین آماری که این روزها ارائه شده است فعالیت ۴۵ میلیون ایرانی در تلگرام است. به گفته یکی از جامعه شناسان ایرانی ، در ایران به شکل ناخودآگاه زندگی روزمره م …

تلگرامی شدن زندگی ایرانی

سیدسعید صادقی  *
امروزه فضای مجازی به عرصه مهم در زندگی بشری تبدیل شده و به مقتضای عصر ، یعنی عصر اطلاعات و ارتباطات ، جایگاه برجسته ای در جوامع بشری پیدا کرده است. در سال های اخیر ، نمود بارز فضای مجازی در ایران ، تلگرام بوده و بر اساس آمارهای مختلف ، تعداد کابران تلگرام در کشور ما بسیار گسترده است و به یک اجتماع مجازی کاملاً عمومی تبدیل شده است. آخرین آماری که این روزها ارائه شده است فعالیت ۴۵ میلیون ایرانی در تلگرام است. به گفته یکی از جامعه شناسان ایرانی ، در ایران به شکل ناخودآگاه زندگی روزمره م …
تلگرامی شدن زندگی ایرانی

خرید بک لینک رنک 7

افق