تلگرام؛ محل خودنمایی داوطلبان انتخابات در مازندران/ نامزدهایی که مهربان و دلسوز شده اند

تلگرام؛ محل خودنمایی داوطلبان انتخابات در مازندران/ نامزدهایی که مهربان و دلسوز شده اند

تاکنون استفاده از فضای مجازی و به ویژه تلگرام محدود به بحث ها و مطالب فراوانی توسط اهل فکر و قلم بود اما اکنون این صفحه ای که با فلش آبی کم رنگ بر روی بیشتر گوشی ها و کامپیوترها نصب است محل تاخت و تاز و عرض اندام کاندیداهایی است که در این صفحه فلش کوچک آبی به فکر نشستن بر صندلی سبز بهارستان هستند.

world press news

بک لینک رنک 1