تلکه در تلگرام

تلکه در تلگرام
فرناز استادنوبری
کمک به نیازمندان، طرح جمع آوری غذا برای کودکان بی سرپرست، تهیه جهیزیه برای نوعروسان و… این عبارات اگرچه در نگاه اول خیرخواهی و کمک رسانی را برای مخاطب تداعی می کند، مشاهده آمار بالای کلاهبرداری و شیادی متهمانی که از این راه سوءاستفاده کرده اند همه را متوجه اصل ماجرا می کند. البته سازمان های مردم نهادی که با مجوز و به طور علنی فعالیت شفاف داشته و نام اعضایشان مشخص است، قابل اعتمادند و سودجویانی که با شیوه های عجیب از حس نوع دوستی مردم سوءاستفاده می کنند، شاید به اعتماد مردم برای کمک …

تلکه در تلگرام

فرناز استادنوبری
کمک به نیازمندان، طرح جمع آوری غذا برای کودکان بی سرپرست، تهیه جهیزیه برای نوعروسان و… این عبارات اگرچه در نگاه اول خیرخواهی و کمک رسانی را برای مخاطب تداعی می کند، مشاهده آمار بالای کلاهبرداری و شیادی متهمانی که از این راه سوءاستفاده کرده اند همه را متوجه اصل ماجرا می کند. البته سازمان های مردم نهادی که با مجوز و به طور علنی فعالیت شفاف داشته و نام اعضایشان مشخص است، قابل اعتمادند و سودجویانی که با شیوه های عجیب از حس نوع دوستی مردم سوءاستفاده می کنند، شاید به اعتماد مردم برای کمک …
تلکه در تلگرام

دانلود موزیک