تلویزیون اینترنتی در همدان

تلویزیون اینترنتی در همدان
نماینده صداوسیمای مرکز همدان از اجرای طرح تلویزیون اینترنتی برای نخستین بار در استان خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه همدان، “پوریا پوریافر” سه شنبه 4 خرداد در کارگروه میراث فرهنگی و گردشگری استان، با اشاره به شعار رسانه همراه رسانه پیشرو، اظهار کرد: نقش پررنگ رسانه های مجازی بر هیچ کس پوشیده نیست و به تازگی شبکه های مجازی همچون تلگرام و اینستاگرام مورد استقبال مردم قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: با بهره گیری از تلویزیون اینترنتی قصد داریم از پتانسیل های موجود …

تلویزیون اینترنتی در همدان

نماینده صداوسیمای مرکز همدان از اجرای طرح تلویزیون اینترنتی برای نخستین بار در استان خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه همدان، “پوریا پوریافر” سه شنبه 4 خرداد در کارگروه میراث فرهنگی و گردشگری استان، با اشاره به شعار رسانه همراه رسانه پیشرو، اظهار کرد: نقش پررنگ رسانه های مجازی بر هیچ کس پوشیده نیست و به تازگی شبکه های مجازی همچون تلگرام و اینستاگرام مورد استقبال مردم قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: با بهره گیری از تلویزیون اینترنتی قصد داریم از پتانسیل های موجود …
تلویزیون اینترنتی در همدان

موسیقی