تقلید واتس اَپ از تلگرام

تقلید واتس اَپ از تلگرام
ایسنا نوشت: واتس اپ قابلیت جدیدی را اضافه کرده است که کاربران می توانند برای پاسخ به مخاطبان خود، پیام های آنها را نقل قول کنند؛ قابلیتی که در تلگرام با عنوان ریپلای (پاسخ) پیش از این ها وجود داشت.

تقلید واتس اَپ از تلگرام

ایسنا نوشت: واتس اپ قابلیت جدیدی را اضافه کرده است که کاربران می توانند برای پاسخ به مخاطبان خود، پیام های آنها را نقل قول کنند؛ قابلیتی که در تلگرام با عنوان ریپلای (پاسخ) پیش از این ها وجود داشت.
تقلید واتس اَپ از تلگرام

موسیقی