تحریم شدگان آمریکا به داد تلگرام رسیدند! +فیلم

تحریم شدگان آمریکا به داد تلگرام رسیدند! +فیلم
دو محقق ایرانی که در اوایل امسال توسط آمریکا تحریم شده بودند با کشف یک حفره امنیتی به داد کاربران سامانه پیام رسان تلگران رسیدند.

تحریم شدگان آمریکا به داد تلگرام رسیدند! +فیلم

دو محقق ایرانی که در اوایل امسال توسط آمریکا تحریم شده بودند با کشف یک حفره امنیتی به داد کاربران سامانه پیام رسان تلگران رسیدند.
تحریم شدگان آمریکا به داد تلگرام رسیدند! +فیلم

اسکای نیوز