تجلیل احمد توکلی از یک کارشناس با موهای سپید+عکس

تجلیل احمد توکلی از یک کارشناس با موهای سپید+عکس
خلیج فارس: احمد توکلی نماینده تهران و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به نقش محمد کردبچه در بودجه نویسی در ادوار مختلف از او به عنوان کارشناسی با موهای سپید یاد کرد و ابراز امیدواری کرد که تجربیات ارزنده او باقی بماند.
به گزارش «خلیج فارس» به نقل از ایسنا؛ احمد توکلی در مطلبی که در کانال تلگرام خود منتشر کرده آورده است:

صبح امروز بررسی و تصویب بودجه سال 1395 در مجلس پایان یافت. شاید شما هم متوجه شده باشید که کارشناسی با موهای سپید در روزهای بحث درباره بودجه همیشه در صندلی آخر ردیف جلو نشسته …

تجلیل احمد توکلی از یک کارشناس با موهای سپید+عکس

خلیج فارس: احمد توکلی نماینده تهران و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به نقش محمد کردبچه در بودجه نویسی در ادوار مختلف از او به عنوان کارشناسی با موهای سپید یاد کرد و ابراز امیدواری کرد که تجربیات ارزنده او باقی بماند.
به گزارش «خلیج فارس» به نقل از ایسنا؛ احمد توکلی در مطلبی که در کانال تلگرام خود منتشر کرده آورده است:

صبح امروز بررسی و تصویب بودجه سال 1395 در مجلس پایان یافت. شاید شما هم متوجه شده باشید که کارشناسی با موهای سپید در روزهای بحث درباره بودجه همیشه در صندلی آخر ردیف جلو نشسته …
تجلیل احمد توکلی از یک کارشناس با موهای سپید+عکس

خرید بک لینک

خبرگزاری اصفحان