بی برنامگی صداوسیما در زمان پخش سریالهایش

به گزارش خبرامروز صداوسیما روزانه با تبلیغ چندین بار زمان پخش سریالها را اعلام میکند اما با کمال تاسف بسیار به گفته خود عمل نکرده و با اعصاب مردم بازی می کند و با تاخیر 35 دقیقه ای سریال “پشت بام تهران” را پخش می کند.
در قسمت های مختلف پخش سیما زمان پخش سریال “پشت بام تهران” ساعت 22:15 اعلام می شود اما امروز 4 بهمن این سریال با تاخیر 35 دقیقه ای پخش شد.
با این اوضاع بی برنامگی صدا و سیما عقب ماندن این رسانه ملی از کانالهای ماهواره ای و کانال اجتماعی تلگرام مشخص می شود.

روزنامه قانون

دانلود موزیک