بهترین اپلیکیشن های جایگزین تلگرام

فیلتر و یا کند شدن پیام رسان ها امری است که تقریبا باید خود را به آن عادت بدهیم و هر چند وقت یک بار مهاجرتی را به سمت یک اپلیکیشن دیگر آغاز کنیم، پس از وایبر حال نوبت به تلگرام رسیده است که شاهد مهاجرت کاربران ایرانی باشد، تاکنون فیلتر شدن این پیام رسان به صورت قطعی تایید نشده است.

علم و فناوری

ابزار رسانه