بعیدی نژاد: ایران تا حذف همه موانع بانکی و مالی از پا نمی نشیند – استفاده از ابزارها برای اعمال فشار

بعیدی نژاد: ایران تا حذف همه موانع بانکی و مالی از پا نمی نشیند – استفاده از ابزارها برای اعمال فشار
به گزارش گروه سیاست خارجی هشدار نیوزبه نقل از فارس، حمید بعید ی نژاد مدیرکل امور سیاسی و امنیت بین المللی وزارت خارجه و عضو تیم مذاکره کننده هسته ای در صفحه تلگرام خود با بیان اینکه هدف و مبنای اصلی مقاومت و تلاش ملت و دولت ما در دوازده سال گذشته در خصوص بحث هسته ای اجرای حق مسلم کشورمان در انجام غنی سازی با هدف تولید سوخت هسته ای رآکتور بوشهر بوده است، نوشت: آن زمان حتی آمریکا هم علیرغم موضع همیشگی خود اعلام کرده بود که با ساخت و راه اندازی رآکتور هسته ای توسط ایران کنار می آید.
وی افزود: در سال 1384 …

بعیدی نژاد: ایران تا حذف همه موانع بانکی و مالی از پا نمی نشیند – استفاده از ابزارها برای اعمال فشار

به گزارش گروه سیاست خارجی هشدار نیوزبه نقل از فارس، حمید بعید ی نژاد مدیرکل امور سیاسی و امنیت بین المللی وزارت خارجه و عضو تیم مذاکره کننده هسته ای در صفحه تلگرام خود با بیان اینکه هدف و مبنای اصلی مقاومت و تلاش ملت و دولت ما در دوازده سال گذشته در خصوص بحث هسته ای اجرای حق مسلم کشورمان در انجام غنی سازی با هدف تولید سوخت هسته ای رآکتور بوشهر بوده است، نوشت: آن زمان حتی آمریکا هم علیرغم موضع همیشگی خود اعلام کرده بود که با ساخت و راه اندازی رآکتور هسته ای توسط ایران کنار می آید.
وی افزود: در سال 1384 …
بعیدی نژاد: ایران تا حذف همه موانع بانکی و مالی از پا نمی نشیند – استفاده از ابزارها برای اعمال فشار

میهن دانلود