بزرگ قبیله اهل سنت آل سعود را رسوا کرد + تصاویر

بزرگ قبیله اهل سنت آل سعود را رسوا کرد + تصاویر
شهیدخبر(شهیدنیوز): رسانه های وابسته به آل سعود در جدیدترین دروغگویی خویش پیام هایی را در جامعه های مجازی از قبیل تلگرام و واتس اپ منتشر کرده اند که در آن اعلام کردند شیعیان حاضر در نبرد آزادسازی فلوجه هر شهروند فلوجه را که عمر نام داشته باشد تیرباران می نمایند! این ادعا چند ساعتی بیشتر باقی نماد تا اینکه برخی از مجاهدان عراقی با منتشر کردن تصویر رئیس و شیخ قبیله اهل سنت البو علوان به نام عمر العلوانی اعلام کردند نیروهای عراقی نه تنها او را نکشته اند بلکه او هم پای سایر مجاهدین در نبرد پاکسازی فلوجه حضور دار

بزرگ قبیله اهل سنت آل سعود را رسوا کرد + تصاویر

شهیدخبر(شهیدنیوز): رسانه های وابسته به آل سعود در جدیدترین دروغگویی خویش پیام هایی را در جامعه های مجازی از قبیل تلگرام و واتس اپ منتشر کرده اند که در آن اعلام کردند شیعیان حاضر در نبرد آزادسازی فلوجه هر شهروند فلوجه را که عمر نام داشته باشد تیرباران می نمایند! این ادعا چند ساعتی بیشتر باقی نماد تا اینکه برخی از مجاهدان عراقی با منتشر کردن تصویر رئیس و شیخ قبیله اهل سنت البو علوان به نام عمر العلوانی اعلام کردند نیروهای عراقی نه تنها او را نکشته اند بلکه او هم پای سایر مجاهدین در نبرد پاکسازی فلوجه حضور دار
بزرگ قبیله اهل سنت آل سعود را رسوا کرد + تصاویر

اسکای نیوز