برگزاری جشن مدیریت شعب استانهای غرب کشور

برگزاری جشن مدیریت شعب استانهای غرب کشور
به گزارش پایگاه خبری« عصر اعتبار »، در همایش سراسری مدیران بانک ایران زمین که با حضور مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و کلیه مدیران ستادی و استانی بانک در محل هتل بزرگ تهران برگزار شد، از محسن نصیری پور مدیریت شعب استانهای غرب کشور بخاطرتلاش در جهت جذب منابع و به ثمر رساندن اهداف بانک، سپاسگزاری به عمل آمد.
به همین منظور همکاران این مدیریت در مراسمی که در محل ساختمان مدیریت این استان برگزار شد از مدیریت استان تقدیر و تشکر کردند.
جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصراعتبار ( …

برگزاری جشن مدیریت شعب استانهای غرب کشور

به گزارش پایگاه خبری« عصر اعتبار »، در همایش سراسری مدیران بانک ایران زمین که با حضور مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و کلیه مدیران ستادی و استانی بانک در محل هتل بزرگ تهران برگزار شد، از محسن نصیری پور مدیریت شعب استانهای غرب کشور بخاطرتلاش در جهت جذب منابع و به ثمر رساندن اهداف بانک، سپاسگزاری به عمل آمد.
به همین منظور همکاران این مدیریت در مراسمی که در محل ساختمان مدیریت این استان برگزار شد از مدیریت استان تقدیر و تشکر کردند.
جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصراعتبار ( …
برگزاری جشن مدیریت شعب استانهای غرب کشور

خبر جدید