بررسی طرح وحدت تاریخ کارل یاسپرس

بررسی طرح وحدت تاریخ کارل یاسپرس
طرح وحدت تاریخ کارل یاسپرس در موسسه بهاران بررسی می شود.
به گزارش باشگاه اندیشه، به نقل از روابط عمومی موسسه مطالعات فرهنگی بهاران، کارگاه «بررسی طرح وحدت تاریخ کارل یاسپرس» برگزار می گردد.
مدرس این کارگاه، امیر برهان، دیدگاه های کارل یاسپرس درباره تاریخ را بررسی خواهد کرد.
علاقه مندان می توانند با شماره ۸۸۸۹۲۲۲۸ تماس گیرند یا به تهران، خیابان ولی عصر، رو به روی پمپ بنزین زرتشت، کوچه نوربخش، پلاک 21 مراجعه کنند.
با انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید.

بررسی طرح وحدت تاریخ کارل یاسپرس

طرح وحدت تاریخ کارل یاسپرس در موسسه بهاران بررسی می شود.
به گزارش باشگاه اندیشه، به نقل از روابط عمومی موسسه مطالعات فرهنگی بهاران، کارگاه «بررسی طرح وحدت تاریخ کارل یاسپرس» برگزار می گردد.
مدرس این کارگاه، امیر برهان، دیدگاه های کارل یاسپرس درباره تاریخ را بررسی خواهد کرد.
علاقه مندان می توانند با شماره ۸۸۸۹۲۲۲۸ تماس گیرند یا به تهران، خیابان ولی عصر، رو به روی پمپ بنزین زرتشت، کوچه نوربخش، پلاک 21 مراجعه کنند.
با انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید.
بررسی طرح وحدت تاریخ کارل یاسپرس

بک لینک قوی

میهن دانلود