بالاخره دلیل حضور گسترده ایرانی ها در تلگرام مشخص شد!

بالاخره دلیل حضور گسترده ایرانی ها در تلگرام مشخص شد!
رئیس مرکز فناوری اطلاعات وزارت ارشاد با بیان این که بیش از ۶۰ درصد کاربران ایرانی تلگرام، وقت خود را صرف سرگرمی می کنند گفت: براساس آمار هر ایرانی بین پنج تا ۹ ساعت وقت خود را در فضای مجازی می گذراند.

بالاخره دلیل حضور گسترده ایرانی ها در تلگرام مشخص شد!

رئیس مرکز فناوری اطلاعات وزارت ارشاد با بیان این که بیش از ۶۰ درصد کاربران ایرانی تلگرام، وقت خود را صرف سرگرمی می کنند گفت: براساس آمار هر ایرانی بین پنج تا ۹ ساعت وقت خود را در فضای مجازی می گذراند.
بالاخره دلیل حضور گسترده ایرانی ها در تلگرام مشخص شد!

دانلود فیلم خارجی