باز هم دست به دست شدن اخبار جعلی در کانال های تلگرام

باز هم دست به دست شدن اخبار جعلی در کانال های تلگرام
مثبت نیوز – بهداد به «سینما»: در توییتر اکانت ندارم و درباره بیماری خانم منیژه حکمت صحبتی نکرده ام/متنی به نقل از توییتر حامد بهداد در کانال های تلگرام منتشر شده است.

باز هم دست به دست شدن اخبار جعلی در کانال های تلگرام

مثبت نیوز – بهداد به «سینما»: در توییتر اکانت ندارم و درباره بیماری خانم منیژه حکمت صحبتی نکرده ام/متنی به نقل از توییتر حامد بهداد در کانال های تلگرام منتشر شده است.
باز هم دست به دست شدن اخبار جعلی در کانال های تلگرام

خرید لینک

مد روز