بازیکن بسکتبال در سبد گیر کرد+تصاویر

بازیکن بسکتبال در سبد گیر کرد+تصاویر
رکنا: در اتفاقی عجیب یک بازیکن در سبد بسکتبال گیر کرد و 30 دقیقه در این وضعیت قرار گرفت.
در اتفاقی عجیب در زمین بسکتبال یک بازیکن، با جهش درون سبد بسکتبال گیر کرد.
این فرد 17 ساله هنگامی که به کمک دوستان خود تصمیم داشت از درون حلقه سبد عبور کند، پایش به تورهای این سبد گیر کرد و دیگر نتوانست کار خود را به سرانجام برساند.
وی به مدت 30 دقیقه در سبد بسکتبال گیر کرده بود و در نهایت ماموران آتش نشانی او را از این وضعیت نجات دادند.
این تصاویر را ببینید. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

برای …

بازیکن بسکتبال در سبد گیر کرد+تصاویر

رکنا: در اتفاقی عجیب یک بازیکن در سبد بسکتبال گیر کرد و 30 دقیقه در این وضعیت قرار گرفت.
در اتفاقی عجیب در زمین بسکتبال یک بازیکن، با جهش درون سبد بسکتبال گیر کرد.
این فرد 17 ساله هنگامی که به کمک دوستان خود تصمیم داشت از درون حلقه سبد عبور کند، پایش به تورهای این سبد گیر کرد و دیگر نتوانست کار خود را به سرانجام برساند.
وی به مدت 30 دقیقه در سبد بسکتبال گیر کرده بود و در نهایت ماموران آتش نشانی او را از این وضعیت نجات دادند.
این تصاویر را ببینید. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

برای …
بازیکن بسکتبال در سبد گیر کرد+تصاویر

آلرژی و تغذیه