بابک در بندر

بابک در بندر
بابک جهانبخش که این روز ها برای برگزاری کنسرت به بندرعباس رفته است، دیروز عکسی از خود و یکی از نوازندگان گروهش روی اینستاگرام فرستاد و زیر آن نوشت: «سلام صبح زیباتون به شادى. دیشب دو اجراى پرانرژى رو در کنار هواداران عزیزم در بندر عباس داشتیم که مثل همیشه با کیفیت برگزار شد به لطف خدا… این عکس رو خیلى دوست داشتم در کنار رفیق هنرمندم مسعود همایونى بى نظیر». یکی از دنبال کنندگان، همکار بابک را به رخش کشیده است: «بابک جونم، فرزاد فرزین یه صفحه توی تلگرام داره مرتب وویس میزاره از برنامه هاش و کنسرتاش …

بابک در بندر

بابک جهانبخش که این روز ها برای برگزاری کنسرت به بندرعباس رفته است، دیروز عکسی از خود و یکی از نوازندگان گروهش روی اینستاگرام فرستاد و زیر آن نوشت: «سلام صبح زیباتون به شادى. دیشب دو اجراى پرانرژى رو در کنار هواداران عزیزم در بندر عباس داشتیم که مثل همیشه با کیفیت برگزار شد به لطف خدا… این عکس رو خیلى دوست داشتم در کنار رفیق هنرمندم مسعود همایونى بى نظیر». یکی از دنبال کنندگان، همکار بابک را به رخش کشیده است: «بابک جونم، فرزاد فرزین یه صفحه توی تلگرام داره مرتب وویس میزاره از برنامه هاش و کنسرتاش …
بابک در بندر

بازی