انتقام شوم یک دختر در تلگرام از دوستش

وقتی بین ۲ دختر دبیرستانی اختلاف افتاد و دوستیشان تبدیل به دشمنی شد، یکی از آن ها نقشه شومی کشید.
پایگاه خبری ریشه : 
او صفحه ای در تلگرام راه اندازی کرد و با انتشار عکس های خصوصی دوستش دست به انتقام جویی زد. شروع این ماجرا به چند هفته پیش برمی گردد. وقتی دختر نوجوانی اهل استان گلستان متوجه تماس های عجیبی با تلفن همراهش شد. تماس گیرندگان پسرانی بودند که می گفتند عکس ها و شماره تلفن او را در یک صفحه تلگرامی دیده اند و درخواست های شومی داشتند. 
وقتی تماس ها زیاد شد، دختر نوجوان به تکاپو افتاد و با …

اسکای نیوز

آپدیت نود