انتقال سرورهای تلگرام حق ایران است

انتقال سرورهای تلگرام حق ایران است
به گزارش کشاورزنیوز؛ تقی پور گفت: این موضوع حتما شدنی است چرا که ایران با سایر کشورها فرقی نداردو اگر برای آن ها این امکان وجود دارد ما هم می توانیم. رضا تقی پور عضو شورای عالی فضای مجازی در گفتگوی اختصاصی با ان راجع به امکان انتقال سرورهای پیام رسان های برخط خارجی مانند تلگرام به ایران گفت: این موضوع حتما شدنی است […]

انتقال سرورهای تلگرام حق ایران است

به گزارش کشاورزنیوز؛ تقی پور گفت: این موضوع حتما شدنی است چرا که ایران با سایر کشورها فرقی نداردو اگر برای آن ها این امکان وجود دارد ما هم می توانیم. رضا تقی پور عضو شورای عالی فضای مجازی در گفتگوی اختصاصی با ان راجع به امکان انتقال سرورهای پیام رسان های برخط خارجی مانند تلگرام به ایران گفت: این موضوع حتما شدنی است […]
انتقال سرورهای تلگرام حق ایران است

سپهر نیوز