امکان هک شدن تلگرام و واتساپ با باگ موجود در SS7 وجود دارد

امکان هک شدن تلگرام و واتساپ با باگ موجود در SS7 وجود دارد
SS7 یک شبکه ی پراستفاده در سطح جهان است که امکانات را برای ارتباطات پایه ای فراهم می کند. با گ موجود در این سیستم باعث شده که هکری تنها با داشتن شماره تلفن فرد موردنظر بتواند از طریق این باگ به اپلیکیشن پیام رسان واتس اپ یا تلگرام وی نفوذ کند. با زومیت همراه شوید.

امکان هک شدن تلگرام و واتساپ با باگ موجود در SS7 وجود دارد

SS7 یک شبکه ی پراستفاده در سطح جهان است که امکانات را برای ارتباطات پایه ای فراهم می کند. با گ موجود در این سیستم باعث شده که هکری تنها با داشتن شماره تلفن فرد موردنظر بتواند از طریق این باگ به اپلیکیشن پیام رسان واتس اپ یا تلگرام وی نفوذ کند. با زومیت همراه شوید.
امکان هک شدن تلگرام و واتساپ با باگ موجود در SS7 وجود دارد

اس ام اس جدید