افزایش خارج از عرف فعالیت مانکن ها و مدل ها در کشور/اقلیت وابسته به سرویس های ضدنظام در پی تخریب اجرای پروژه عنکبوت۲ هستند /منفعت برخی در ازهم گسیختن خانواده هاست

افزایش خارج از عرف فعالیت مانکن ها و مدل ها در کشور/اقلیت وابسته به سرویس های ضدنظام در پی تخریب اجرای پروژه عنکبوت۲ هستند /منفعت برخی در ازهم گسیختن خانواده هاست
به گزارش ” صبح رابر “؛ لاله افتخاری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفتگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ در خصوص اجرای پروژه عنکبوت ۲ و دستگیری برخی از سر حلقه های تولید محتوای غیر اخلاقی در شبکه های مجازی اظهار داشت: شناسایی و دستگیری چنین افرادی امری ضروری برای پاکسازی شبکه های اجتماعی به ویژه تلگرام به نظر می رسید.
وی افزود: اگر امروز کسانی از این اقدام ناراحت شده اند دلیل آن این است که این افراد منافع خود را در به انحراف کشاندن جوانان و نوجوانان ما دیده و تا از هم پاشیدن خانواده ها در نظام …

افزایش خارج از عرف فعالیت مانکن ها و مدل ها در کشور/اقلیت وابسته به سرویس های ضدنظام در پی تخریب اجرای پروژه عنکبوت۲ هستند /منفعت برخی در ازهم گسیختن خانواده هاست

به گزارش ” صبح رابر “؛ لاله افتخاری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفتگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ در خصوص اجرای پروژه عنکبوت ۲ و دستگیری برخی از سر حلقه های تولید محتوای غیر اخلاقی در شبکه های مجازی اظهار داشت: شناسایی و دستگیری چنین افرادی امری ضروری برای پاکسازی شبکه های اجتماعی به ویژه تلگرام به نظر می رسید.
وی افزود: اگر امروز کسانی از این اقدام ناراحت شده اند دلیل آن این است که این افراد منافع خود را در به انحراف کشاندن جوانان و نوجوانان ما دیده و تا از هم پاشیدن خانواده ها در نظام …
افزایش خارج از عرف فعالیت مانکن ها و مدل ها در کشور/اقلیت وابسته به سرویس های ضدنظام در پی تخریب اجرای پروژه عنکبوت۲ هستند /منفعت برخی در ازهم گسیختن خانواده هاست

car