اطلاع رسانی جلسات احیای شب نیمه شعبان 1395 در سراسر دنیا

اطلاع رسانی جلسات احیای شب نیمه شعبان 1395 در سراسر دنیا
به گزارش « عصر دنا »
بسم الله الرحمن الرحیم
جنبش مصاف از تمامی مهدی یاوران گرامی
دعوت به عمل می آورد اطلاعیه های خود جهت برگزاری برنامه احیای شب نیمه شعبان را از طریق یکی از راه های زیر ارسال کرده تا در سایت مصاف نمایش داده شوند.
1- ثبت نام در سایت احیای مهدوی  (ehyamahdavi.ir) و تکمیل فرم برگزارکنندگان مراسم
2- اکانت تلگرام( info_hyamahdavi (Telegram.me/info_ehyamahdavi@
3- به نشانی ایمیل ehya@masaf.ir و با subject (موضوع) ” احیای مهدوی– استغفار، اضطرار، دعا”
پایان مهلت ارسال اطلاعیه ی …

اطلاع رسانی جلسات احیای شب نیمه شعبان 1395 در سراسر دنیا

به گزارش « عصر دنا »
بسم الله الرحمن الرحیم
جنبش مصاف از تمامی مهدی یاوران گرامی
دعوت به عمل می آورد اطلاعیه های خود جهت برگزاری برنامه احیای شب نیمه شعبان را از طریق یکی از راه های زیر ارسال کرده تا در سایت مصاف نمایش داده شوند.
1- ثبت نام در سایت احیای مهدوی  (ehyamahdavi.ir) و تکمیل فرم برگزارکنندگان مراسم
2- اکانت تلگرام( info_hyamahdavi (Telegram.me/info_ehyamahdavi@
3- به نشانی ایمیل ehya@masaf.ir و با subject (موضوع) ” احیای مهدوی– استغفار، اضطرار، دعا”
پایان مهلت ارسال اطلاعیه ی …
اطلاع رسانی جلسات احیای شب نیمه شعبان 1395 در سراسر دنیا

فروش بک لینک

فانتزی