استفاده از تلگرام چندین برابر تماشای تلویزیون!

سرپرست شرکت مخابرات ایران با اشاره به لزوم مدیریت فضای مجازی، نشر معارف دینی، انسانی و علمی را ظرفیت ویژه مخابرات برای استفاده از فرصت بی بدیل این فضا در عصر حاضر عنوان کرد.

سپهر نیوز

آپدیت نود 32