استفاده از تلگرام برای مقامات روسیه ممنوع شد

استفاده از تلگرام برای مقامات روسیه ممنوع شد
استفاده از نرم افزارهای پیام رسان اینترنتی که از خارج روسیه کنترل می شود از جمله تلگرام، جی میل، واتس آپ، وایبر و اسکایپ برای مقام های روسیه ممنوع می شود.

استفاده از تلگرام برای مقامات روسیه ممنوع شد

استفاده از نرم افزارهای پیام رسان اینترنتی که از خارج روسیه کنترل می شود از جمله تلگرام، جی میل، واتس آپ، وایبر و اسکایپ برای مقام های روسیه ممنوع می شود.
استفاده از تلگرام برای مقامات روسیه ممنوع شد

ganool review