استخدام کارشناس پشتیبانی و فروش در یک شرکت معتبر

استخدام کارشناس پشتیبانی و فروش در یک شرکت معتبر
یک شرکت معتبر اقدام به استخدام کارشناس پشتیبانی و فروش با شرایط ذیل در تهران می نماید.

عنوان شغلی شرایط احراز توانایی های مورد نظر در این شغل شرایط کاری در شرکت
کارشناس پشتیبانی و فروش
راهنمایی مشتریان شرکت جهت استفاده از خدمات مشاوره آنلاین سایت (خدمات ما ارائه اطلاعات ارزشمند اقتصادی بورسی به سرمایه گذارن بازار بورس است) پشتیبانی مشتریان و پاسخ گویی به آنها در ساعات کاری مدیریت شبکه اجتماعی مشتریان (تلگرام و اینستاگرام) پاسخ گویی آنلاین از طریق ایمیل چت آنلاین به مشتریان تماس با …

استخدام کارشناس پشتیبانی و فروش در یک شرکت معتبر

یک شرکت معتبر اقدام به استخدام کارشناس پشتیبانی و فروش با شرایط ذیل در تهران می نماید.

عنوان شغلی شرایط احراز توانایی های مورد نظر در این شغل شرایط کاری در شرکت
کارشناس پشتیبانی و فروش
راهنمایی مشتریان شرکت جهت استفاده از خدمات مشاوره آنلاین سایت (خدمات ما ارائه اطلاعات ارزشمند اقتصادی بورسی به سرمایه گذارن بازار بورس است) پشتیبانی مشتریان و پاسخ گویی به آنها در ساعات کاری مدیریت شبکه اجتماعی مشتریان (تلگرام و اینستاگرام) پاسخ گویی آنلاین از طریق ایمیل چت آنلاین به مشتریان تماس با …
استخدام کارشناس پشتیبانی و فروش در یک شرکت معتبر

پرس نیوز