از شیرینی وبلاگ ها تا زردی کانال های تلگرام

وبلاگنویسی در ایران بسیار خوب شروع شد. جامعه ای از جوانان تحصیل کرده که حرف های شان برای خواننده فارسی زبان نو بود.گروهی که برخی از آنها خارج از کشور بودند و توانستند بخشی از آنچه در خارج از کشور می گذرد را به خواننده فارسی زبان داخل کشور منتقل کنند و بسیاری دیگر آشنایی به زبان انگلیسی داشته و توانستند خلاصه ای فارسی از محتوای انگلیسی درباره تکنولوژی ، مباحث اجتماعی و …. بنویسند. گروهی از زنان تحصیل کرده از روزمرگی ها و آنچه در ذهن داشتند یا در جامعه تجربه می کردند نوشتند و در این میان تعداد قابل …

گوشی

آپدیت نود 32