از تلگرام استفاده نکنید

از تلگرام استفاده نکنید
رئیس پلیس فتا از کاربران شبکه پیام رسان تلگرام که توسط بیگانگان مورد سوءاستفاده قرار می گیرد، خواست از این پیام رسان استفاده نکنند.

از تلگرام استفاده نکنید

رئیس پلیس فتا از کاربران شبکه پیام رسان تلگرام که توسط بیگانگان مورد سوءاستفاده قرار می گیرد، خواست از این پیام رسان استفاده نکنند.
از تلگرام استفاده نکنید

خرید بک لینک رنک 6

باران فیلم